Откриване на центровете за обществена подкрепа в Садово и Сопот

Официално откриване на центровете за обществена подкрепа в Садово и Сопот, създадени по проект: „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в общините Раковски,Садово и Сопот“, финансиран по програма ФАР BG 2004/016-711.01.02-1.05.

След приключване на въвеждащо обучение на екипите на Центровете за обществена подкрепа в Садово и Сопот те  отвориха официално врати за своите клиенти и посрещнаха първите си гости.

 

Откриването на Центъра в Садово бе на 24.10.2007г. Гостите бяха приветствани от г-н Милен Велчев,Кмета на Община Садово-г-н Марин Йосифов,Изпълнителния Директор на Националния алианс за работа с доброволци – г-жа Ренета Венева  и др.

В церемонията по откриването на центъра в Сопот на 25.10.2007г. Лалка Илиева – директор на центъра представи на местната общност своя екип – Донка Минчева и Христиана Димитрова – социални работници по “Превенция” и “Реинтеграция”.

Гости на събитието в двата града бяха  и колеги от социалните служби, училища, детски градини, представители на местната власт, граждани и др.

Ренета Венева – ръководител на проекта поздрави екипите и в двете общини  и местната общност от името на организациите, реализиращи проекта – Националния алианс за работа с доброволци и фондация “За Нашите Деца” и пожела успешен старт.

В двата града бяха извършени тържествени водосвети. След приключване на церемонията по откриването, екипът на центъра в Сопот символично засади кипарис.

Тържественото откриване и на двата центъра  приключи с официално подписване на споразумение за сътрудничество между НАРД като доставчик на услуги в ЦОП –Садово и Сопот и Дирекция “Социално подпомагане”–Първомай и Карлово, които реализират дейностите по закрила на детето на територията на общините.

Веднага след приключване на събитието по откриването на центъра в Сопот, той влезе в работен режим.

В новооткрития Център за обществена подкрепа в Сопот се проведе заседание на Комисията за закрила на детето към Д “СП” – Карлово, на която беше одобрено първото професионално приемно семейство в общината. В рамките на проектната фаза на работата на Центровете, екипите ще бъде подкрепяни от Регионален ресурсен център за социални услуги в Пловдив .

В основната на философията на НОЦ е залегнала обучителната концепция, която включва тренинги и консултации и е основана на  принципите на:

– Баланс между обучения, консултантска помощ и практическо изпълнение

– Достъп на бенефициентите от отдалечени населени места до обучителните   курсове. – Включване в обучителните модули на нерегистрирани граждански групи.

– Гъвкавост на типовете обучения и обучителните програми в съответствие с нуждите на целевите групи.

Прочетете още...