Oтбелязване на 1 година от създаването на Център за обществена подкрепа – Садово

На 30.10.2008г. Център за обществена подкрепа – Садово отпразнува своята 1 година. Местния екип от социални работници предоставя социални услуги на територията на Община Садово в продължение на една година по проект ”Предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в общините Садово, Сопот и Раковски” с Водеща организация  по реализацията   на проект – НАРД.   От месец август 2008г. Центъра е на подчинението на Община Садово и продължава да развива и предоставя на рискови групи от местната общност социални услуги.

Гости на рождения ден бяха кмета и общинската администрация, кметове от Община  Садово, професионалисти работещи  в тясно сътрудничество с екипа на ЦОП – служители на Дирекция „социално подпомагане”, Отдел закрила на детето, директори на училища, педагогически съветници и педагози.

Директор на ЦОП и екипа от социални работници поднесоха символични подаръци на гостите, с които показаха приноса си за развитието на различни форми за семейна подкрепа.

Тържеството обедини отново усилията на местната общност и професионалистите в сферата на социалните услуги за създаване на модели за партниране и споделяне на собствен опит, професионални действия, знания, умения и ресурси за развитието на  социални услуги за деца и семейства, базирани в общността.

Прочетете още...