Среща на Националната мрежа от центрове на НАРД

На 14-15 юни 2008 година ще се проведе традиционната среща на Националната Мрежа от Центрове за работа с доброволци към Националния Алианс за работа с доброволци/НАРД/, която ще се проведе в град Карлово. 

На срещата ще вземат участие Бордът на Директорите, председателите на организациите, домакинстващи регионалните центрове, координаторите на регионалните Центрове за доброволци и координаторите на местните Центрове за доброволци.

Целта на срещата е колегите да се информират за статуса на всеки един от местните и регионалните центрове за доброволци от Мрежата,както и да планират развитието на центровете за периода 2008-2010 година.

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД НА СРЕЩА НА МРЕЖАТА НА НАРД

14-15 Юни 2008год.

ХОТЕЛ „ЩЕРЕВ”, ГР.КАРЛОВО

14 юни 2008 г./събота/

15.00-15.15 Откриване на срещата. Преглед на дневния ред. 

Водещ: Антоанета Янкабакова

15.15-17.00 Преглед на силните и слабите страни при изпълнението на проект “Развитие и усилване на мрежата от Центрове в България и създаване на Национален Обучителен Център в доброволческия мениджмънт”, фаза 2007-2008г.:  

  • Представяне на статуса на Мрежата към настоящия момент,
  • споделяне,
  • дискусия, изводи, препоръки.

Водещи : Венцеслав Панчев  и Ренета Венева

17.00-17.30 Кафе-пауза
17.30-19.30 Обсъждане на прогностична карта за развитие на мрежата на НАРД след приключване на настоящата проектна фаза: 

  • Обсъждане на приоритетите на Плана за развитие и финансова устойчивост на Мрежата,
  • Обсъждане  на приоритетите на маркетинговата стратегия  на НАРД и предоставяните услуги,
  • Предложения.

Водещ: Антоанета Янкабакова и Ренета Венева

20.00 Вечеря 

15 юни 2008г./неделя/

9.00-10.30 Изготвяне на времеви график за мрежовата дейност за периода Юли-Декември 2008г. и график за провеждане на обучения за регионалните и местните центрове-дати и теми. 

Водещ: Нина Ласкова

10.30-11.00 Кафе пауза
11.00-12.30 Обсъждане на начините за ефективна комуникация и възможностите за планирани обмени на Мрежата от ЦРД: 

  • споделяне на добри практики от Центровете,
  • дискусия, предложения.

Водещ: Антоанета Янкабакова.

12.30-14.00 Обяд и отпътуване.

Прочетете още...