Детски лагер към НАРД

Ние предлагаме едно весело и незабравимо изживяване, изпълнено с      приключения, интерактивни, логически и ролеви игри, туристически  походи, спортни занимания със състезателен характер и честна игра без  насилие, в която се уважава противника.

Какво научават, придобиват и развиват децата?

–        умения и самостоятелност и за работа в екип- развиване на вербална и невербална комуникация в група,  насърчаване на общуването

–        усвояват знания за природата, проявяват творчество в изработването   на различни изделия

–        стимулира се сътрудничеството, а не конкурентното поведение; зачитат се

–        личните качества и умения; учат се да помагат на приятеля до себе си

–        придобиване на умения за себепредставяне и себеразкриване, развиване на самооценката

–        възможност да научат повече за себе си и за другите

–        дава се възможност да се обсъждат теми, предизвикващи силни емоции, в творческа и игрова атмосфера

–        чувствителност и толерантност към чуждите потребности;

–        изграждане на социални умения

–        запознаване със значимите за децата ценности и формиране умения за степенуване и отстояване

–        формулиране и възможност за пресъздаване не идеите си за „модели“ на поведение в общественото и медийно пространство.

Всичко това  е поднесено по достъпен за децата начин, под формата на интерактивни игри, съобразено с тяхната възраст.

Дата: 11-15 юли 2011г.

Място: Студенец, хижа „Самодива“

Цена: 185 лв.

(разгледайте офертата)

Цената включва:

За записване и информация:                                                  î Транспорт

(тел. 032/625 197            032/625 197                               î Пълен храноден

моб.тел. 0899 362 434    0899 362 434                            î Медицинска застраховка

Йоана Дойчева                                                                             î Анимация с доброволци

* e-mail: nava.plovdiv@gmail.com

 

Прочетете още...