Личен проект за живота

В  рамките на дейността „Личен проект за живота” бе проведено творческо ателие „Аз съм легенда и реалност”. Заложена бе идеята за изграждане на умения за себеизразяване, повишаване на самооценката и стимулиране на въображението. Използваните методи включваха  интерактивен и психодраматичен подход,  създаване на творческа среда,  с възможност за индивидуален подход и насърчаване на самостоятелност при изготвяне на проектите. Основна задача бе  да се проучи  задълбочено историята на избраната богиня или приказно създание, нейните качества, нейната сила, как тя изглежда, ролята й в живота на хората-смъртните  и позицията й сред безсмъртните. На тази база да се създаде проект за  превъплъщение в нейния образ, като бъде използвате модерен и различен подход към визията и качествата й.

p3023968.jpgp3023976.jpgp3023983.jpg189164_1743705363839_1574883742_31622254_5132957_n.jpg

Прочетете още...