Национална среща „Ролята на доброволците в България в Европейската година на доброволчеството“

Print E-mail
 ДОРОВОЛЧЕСТВОТО допринася 3% от брутния вътрешен продукт в ЕС и има средна възвращаемост от 5 евро за всяко вложено 1 евро! 

ДОРОВОЛЧЕСТВОТО мобилизира за добри дела повече от 100 милиона европейци всяка година!

ДОРОВОЛЧЕСТВОТО насърчава солидарност между поколенията, междукултурен диалог и социално включване!

Националният алианс за работа с доброволци и Фондация Лале организират Национална среща на тема „Ролята на доброволците в България в Европейската година на доброволчеството”.

Участие ще вземат над 60 организации от цялата страна, работещи в сферата на доброволчеството. Целта на срещата е да предложи форум за обсъждане на въпроси от значение за всички доброволчески организации в България за тяхната роля, най-важните предизвикателства и задачи в настоящата година. Важно за всички нас е и какво можем да направим заедно.

Срещата ще се проведе в София на 11 февруари 2011.

Прочетете още...