Сравнителен анализ на доброволчеството

Представяме ви извадка от изследване на доброволчеството в Европейския съюз което GHK Consulting проведе от името на Европейската комисия през 2009 година бе публикувано на страницата на Комисията тази седмица на следния адрес:

http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm

На този интернет адрес можете да откриете сравнителния анализ на доброволчеството във всички 27 страни-членки на ЕС, както и националния доклад за доброволчеството в България.

Секторното изследване на доброволчеството в спорта, както и фиша за доброволчеството в спорта в България можете да откриете на адрес:

http://ec.europa.eu/sport/news/news900_en.htm

Прочетете още...