Детски лагери/Camps for Children

See below for English

Ние предлагаме едно весело и незабравимо изживяване, изпълнено с  различни  приключения, интерактивни, логически и ролеви игри, туристически походи,спортни занимания със състезателен характер и честна игра без насилие, в която се уважава противника. Всичко това е съобразено с възрастовата група на децата.

В нашите  лагери децата  придобиват умения и самостоятелност за работа в екип, усвояват знания за природата, проявяват творчество в изработването на различни изделия, и се учат да помагат на приятеля до себе си.

За приятното и полезно пребиваване в тези лагери се грижат доброволци- аниматори, възпитатели, организатори и медицински лица.  Организацията на лагера включва: осигурен транспорт, храна, нощувки, награди и материали, а мястото на което ще се провеждат е според типа лагер.

Невъзможно да пропуснеш, побързай да се запишеш в поне една от смените.

We offer a happy and unforgettable experience full of various adventures: interactive, logical, and roleplaying games; fair-play competitive sports, which respect opponents, and field trips to tourist sites.  All of this is consistent with the children’s age group.

In our camps, children acquire the self-confidence and knowledge necessary for teamwork, they gain knowledge about nature, they exhibit creativity in making different crafts, and they learn how to help their fellow companions.

Volunteer camp counselors, educators, organizers, and medical professionals are responsible for providing a pleasant and meaningful experience.  The price of the camp includes:  transportation, food, lodging, prizes, and materials.  We offer different types of camps.  Therefore, the location is dependent upon the camp type.

Don’t miss it!  Hurry and sign up for one of our camps!

Прочетете още...