Добри практики

На 01.07.2011г гости от Молдова, Румъния, Франция, Мароко посетиха Центъра за социална и професионална подготовка в гр. Брацигово, функциониращ на територията на Комплекса за социални услуги в града. Гостите разгледаха  Учебно-професионалната кухня и участваха в дискусия със социалните работници от Социалното предприятие и консултантите от НАРД по проекта, финансиран от Оперативна програрама „Развитие на човешките ресури и съфинансиран от ЕСФ. По време на срещата бяха обменени мнения за развитието и предлагането на социалните услуги в страните участнички, както и опит в кариерното консултиране на младежи прекарали по-голямата част от живота си под институционална грижа.

Прочетете още...