Инфо

До края на месец юли се очаква поредното събиране на комисията, определена да подготви проектозакон за доброволчеството.В нея  освен представители на министерства, с отношение към младежта и доброволчеството, са включени и  експерти от гражданския  сектор.Като водеща организация в работа с доброволци НАРД е представен от председателя на Управителния съвет – г-жа Ренета Венева – Паунчева. Припомняме,че преди 4 години НАРД ,съвместно с Българския Център  за нестопанско право, разписа проект за закон, регламентиращ  доброволния труд в страната.Този проект бе внесен в  Народното събрание, стигна до Комисия за младежта, качеството на разработката бе потвърдено на всички нива, но проектът не бе разгледан. До 2011 – Европейската година на доброволчеството България няма Закон за доброволчеството.   В поредните дискусии по  настоящия  текст  на проектопредложението на изключително необходимия Закон за доброволчеството  експертизата на НАРД е сред водещите.

Прочетете още...