Национална среща „Ролята на доброволците в България в Европейската година на доброволчеството”

Национален алианс за работа с доброволци и Фондация Лале организират  Национална среща „Ролята на доброволците в България в Европейската година на доброволчеството” с участието на повече от 60 организации от цялата страна, работещи в сферата на доброволчеството. Срещата ще се състои на 11 февруари 2011 г. – петък,от 11.00 часа в София, в Конферентен център „Венус”, на ул.”Дондуков” № 9, ет. 3 (вход от ул. „Бачо Киро”).

  • Тема на срещата –  „Приоритети на доброволческите организации в България в Европейската Година на Доброволчеството.
  • Ще бъдат представени от доброволци и с богат снимков материал  девет успешни доброволчески практики от София, Варна, Пловдив, Габрово и Хасково, които ще бъдат представени в тематични кътове през целия ден на срещата. В допълнителната информация са посочени кои са те.
  • В динамичен дебат на тема „Готови ли са гражданските организации и гражданите за доброволчество” два отбора   от по 3 участници ще защитят  тезите си „за” и „против”  нагласите на обществото към  доброволчеството.

Участниците в националната среща са представители на активно работещи нестопански организации, университети, училища, местни власти широк обхват на прилагане на доброволен труд – социални, екологични, пациентски, потребителски, дарителски,благотворителни, скаутски и др.

На срещата:

  • ще бъдат дискутирани задачите, предизвикателствата и приоритетите на доброволчеството в България в Европейската година на доброволчеството.
  • Ще бъдат обсъдени иновативни за страната модели за стимулиране на доброволчеството и предложения за законодателното му уреждане в синхрон с европейските тенденции.
  • На събитието ще бъде обявен и първият Национален конкурс за номинации за най-добра доброволческа инициатива у нас в Европейската година на доброволчеството.

Прочетете още...