Заключителната среща „Център за социална и професионална подготовка“

На 29.08.2011 г. се проведе заключителната среща по проект Социално предприятие „Център за социална и професионална подготовка” , гр. Брацигово. Проектът е реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси и съфинансиран от Европейски социален фонд. На срещата присъстваха близо петдесет гости, сред които г-жа Цветелина Гаврилова – представител на програма „Развитие на човешките ресурси”, Марина Гъмжиян – РДСП Пещера, представители на Община Брацигово, Отдел „Закрила на детето” гр. Брацигово, социални работници от Общините Садово, Хисар, Раковски, Брацигово, хора които са заинтересувани децата , излизащи от специализираните институции да бъдат равнопоставени с децата, живеещи в семейна среда и медии.

В течение на 18 месеца 30 деца и младежи от ДДЛРГ „В. Петлешков” имаха шанса да получават нови социални услуги, свързани с тяхното израстване като личности и бъдеща реализация.

Социалното предприятие „Център за социална и професионална подготовка” се отличава от останалите проекти , с това  че се намира в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Брацигово; Децата и младежите са получили специализирана психологическа подкрепа, с цел създаване на своя „Личен проект за живота” т.е опитали са се да начертаят своето бъдеще за пет години напред; участвали са в специализирани обучения за социални умения, които да ги подпомогнат в живота извън институцията и не на последно място в Учебно-професионалната кухня на предприятието са проведени 900 часа практически обучения по кулинарни умения.

Участниците в срещата разказаха за трудностите в началото, за промените настъпили у децата и младежите, в следствие на работата с тях, за радостта от това да приготвиш сам определено ястие и да го споделиш с останалите, да се опиташ да разбереш себе си и останалите. Резултатите от съвместната работа на консултанти, обучители и млади хора тепърва ще се виждат, но това, което е вече на лице е трудовата реализация на четирима от младежите, включени в специализираното обучение по кулинарни умения, те вече работят в хотел „Аугуста” гр. Хисар и отзивите за тяхната работа са много добри.

Според Директора на КСУДС Брацигово Социалното предприятие „Център за социална и професионална подготовка” ще работи и за напред с пълен капацитет и ще обучава и предлага на младите хора от комплекса реализация в областта на кулинарията.

Прочетете още...