Центърът за обществена подкрепа в Садово с два приза „Народен будител“

Първи ноември  в град Садово  бе наистина празник. Музика огласяваше целия ден площада.Следобед  бе открита компютърна зала към читалищната библиотека.Хората очакваха с най-голям интерес  какъв ще е този приз за будителство, който общината е учредила  за първа година и кой ще го получи. В изключително тържествена  церемония, при пълнен салон в празничната вечер бяха връчени  15 приза на училищни и читалищни деятели .Званието получиха Красимира Благоева – директор на  ОУ“В.Левски“ в с.Караджово, Катя Пендова – директор на ОУ“Хр.Ботев“,с.Катуница  Признанието  заслужи посмъртно  и Георги Пендов  – кларнетист от Садово, прославил родината с дългогодишни изяви във Франция и Италия, обучил и създал школа от последователи.Други призьори, ръководили   читалищния състав в общинския център през  40-те  и 60-те години станаха  Петър Янков и Ангел Добрев.За дългогодишни заслугите им към духовността  плакети получиха Петра Герджикова –  читалищен деец от с.чешнегирово и Любка Трифонова,отдала 40 години на библиотеката в с.Катуница.

Центърът за обществена подкрепа, който предоставя социални услуги за деца и семейства в цялата община и е организатор на културни,спортни, екологични, социални инициативи  бе удостоен с плакет и грамота   „За изключителна всеотдайност към развитието и духовната стабилност на община Садово“.Местният център за работа с доброволци към ЦОП, член на националната мрежа на НАРД също получи  заслужено  званието „народен будител“, за което младежите смятат,че е повече задължаващо и мотивиращо за още гражданско поведение в ежедневието. Те вече са в подготовка на поредната инициатива „ Дарете час“. Очаква се тази година да се включат в националната инициатива да се съберат книжки за деца от болнични отделения.Едва ли петнайсетината младежи ще се ограничат с това.Еко-акция и разкрасяване на училището в Садово са само част от идеите за правене и подбуждане за съпричастие за добри дела.

Прочетете още...