Доброволци от Хасково участват в Национална инициатива „Дарете час”

Мото на кампанията за 2011 – „Стара книжка дари – детенце усмихни”
Центровете за работа с доброволци в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „П. Хилендарски” Хасково от миналата седмица се включиха в Националната инициатива „Дарете час” на Националния алианс за работа с доброволци / НАРД/ Пловдив.
Доброволците от Хасково участват в новосъздадените Центрове за работа с доброволци и са нови в мрежата на НАРД. Доброволците от двете училища от средата на ноември информират своите съученици, родители, учители и граждани за кампанията, събират детски книжки и играчки, сортират ги и ги подготвят за дарение. В Хасково националната инициатива включва освен събирането на детски книжки и събиране на детски играчки.
Детските книжки и играчки ще бъдат дарени на децата, които се намират в Детско отделение или в други отделения на хасковската МБАЛ, както и на децата от Дневен център „Марина”

В момента доброволците, които са учиници от 7 до 10 клас, продължават да събират книжки и играчки, да ги подготвят и пакетират за даренията. В инициативата се включиха освен уученици, родители и учители и граждани, които дадоха своя принос за кампанията в Хасково.

Даряването на събраните книжки и играчки ще се извърши в периода 5-7 декеммври и е посветено на 5.декември- Международният ден на доброволците.

Прочетете още...