Консултантски услуги/Psychosocial Services in the Community

See below for English

• Изграждане и супервизия на Центрове за доброволци.
• Изграждане и супервизия на Центрове за обществена подкрепа.
• Консултиране и подкрепа за осъществяване на обществени дискусии по ключови проблеми на общността (Обществен Форум)
• Консултиране създаването на местни стратегии за развитие и местни инициативни групи (МИГ), прилагане на подхода на програма “ЛИДЕР”
• Консултиране процеса на управление на проекти
• Консултиране подготовката на проекти по програма: “Младежи в действие” на Европейската Комисия.

 • Counseling and support for children in closed institutions
 • Counseling and support for children in mainstream schools
 • Counseling and support for children with communication deficits
 • Counseling and support for children from families at risk
 • Psychosocial support for patients in hospitals and clinics
 • Social and personal assistant
 • Delivery of social services, community-based prevention, and reintegration of children at risk and support for their parents
 • Establishing a model for support from the Regional Resource Center for community centers.  The Regional Resource Center provides support for:
  • Team development of social service community centers for children and families
  • Developing social service methodology, programs for social work, policies and processes for working with clients
  • Mobile teams provide specialized services to clients
  • Consultations for managing the centers and guaranteeing their sustainability
  • Development of the teams for Centers for Community Support and increasing the capacity of the local professional community for the delivery of social services for children and parents – community-based
  • Establishment and development of partnership networks at the community and regional level for:
   • The management of services and guaranteeing their sustainability
   • Effective casework and building a professional network to support the family

Прочетете още...