Заедно в час

ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA e неправителствена организация, която наема най-способните млади хора за преподаватели в Български държавни училища, като по този начин гарантира достъпа до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. Заедно в час е партньор на международната организация Teach For All, обедняваща сродни организации в над 20 държави по света като САЩ, Великобритания, Германия, Китай и Индия. В България програмата на Заедно в час е дългосрочно финансово обезпечена от фондация „Америка за България” и работи в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката на Република България и Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”.
Нашата програма за лидерство и професионално развитие е насочена към студенти в последната година от своето образование, както и към млади специалисти от различни професионални области, отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към постижения. Всяка година подбираме амбициозни, успешни млади хора с лидерски потенциал, които преминават интензивно обучение по международния модел „Преподавай като лидер”, последвано от работа за период от две години в училище-партньор, в регионите Благоевград, Враца, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, София-област и Стара Загора. Учителите на Заедно в час често преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.
Заедно в час подпомага професионалното развитие на участниците в програмата, като им предлага:
– обучение по модела „Преподавай като лидер”
– сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”;
– двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство ;
– допълнителна финансова помощ от Заедно в час за квартира и за допълнителни занимания с учениците;
– постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
– личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да им помага през двете години и след това;
– контакти с международната ни мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
– възможности да придобият умения за успешна реализация в частния сектор и контакти престижни работодатели в България;
– възможности за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Stanford, Columbia и Princeton.
За да участват в програмата кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
– да имат българско гражданство или разрешение за работа в България и да владеят български език;
– да са завършили или да им предстои да завършат висшето си образование до 15 септември 2012 г.;
– да имат отлични резултати в различни професионални, академични, извънкласни или доброволчески дейности;
– да са силно мотивирани да съдействат за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.
Крайният срок за кандидатстване е 20 март 2012 г.
За повече информация относно програмата и регламента за кандидатстване посетете: http://zaednovchas.bg/
Вижте официалния видеоклип на програмата Заедно в час / Teach For Bulgaria в Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=wf8Aow6hVTA
Или се свържете с нас на имейл: info@zaednovchas.bg или телефон: 02/9880688

Прочетете още...