Доброволци в библиотеките

Приключи първият етап от работата по Партньорския проект на РБ „Народна библиотека Иван Вазов“ Пловдив за 2012 година. Партньор на РБНБИВ по Проекта е Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“/ НАРД /, което партньорство рефлектира и върху формулировката на Проекта: „Умения на библиотекарите от целевите библиотеки да привличат и обучават граждани за доброволци в помощ на дейността си“. Проектът е с продължителност от 17 април до 14 юли 2012 година, целевата му група са 15 библиотекари от целеви библиотеки от 11 общини в област Пловдив. Първата част от реализацията на Проекта е провеждането на 3 обучения на включените библиотекари, проведени на две сесии / 18-19 април – в РБНБИВ и 29 май – в офиса на НАРД /. Целта на тази първа част от Проекта – да даде начални знания и умения на библиотекарите за привличане на своите съграждани за доброволна работа в библиотеката – беше успешно заложена в Програмата на обученията ,търпеливо и последователно реализирана от Вера Кирилова, обучител, чрез презентациите, работата в група, дискусиите, решаването на казуси, споделянето на практики….
В следващия етап от Програмата на Проекта, библиотекарите от целевите библиотеки в гр. Пловдив, гр. Баня, гр. Хисар, гр. Асеновград, гр. Стамболийски, гр. Куклен, с. Труд, с. Градина, с. Искра, с. Царацово, с. Златитрап, с. Рогош, с. Стряма, с. Житница, с. Паничери ще се опитат на практика да реализират наученото чрез 15 активности в своите общности. Пожелаваме им успех!

Прочетете още...