Втори Национален доброволчески обмен – 2012

На 16 и 17 юни в Пловдив се състоя вторият Национален доброволчески обмен. В него взеха участие доброволци от Центровете за работа с доброволци част от мрежата на НАРД в цялата страна. Мотото на обмена беше „Живот с мисия“. В продължение на два дни, под покрива на залата на Общински съвет, младите хора обменяха идеи и споделяха добри практики.

Заедно осъществиха и акция в Градската градина на Пловдив, която имаше за цел да популяризира на НАРД.

Младите хора дадоха и своята оценка за работата на Центровете си и за взаимодействието в мрежа. Всички доброволци си тръгнаха от града на Тепетата с нови приятелства и приятното усещане от откриването на съмишленици в мисията да правиш добро.

Успоредно с доброволците, своята 8-ма Мрежова среща , осъществиха и координаторите на Местните и Регионалните центрове за работа с доброволци в Мрежата на НАРД. Срещата имаше за цел планирането на стратегическите цели за развитието на мрежата.

Прочетете още...

1 Response

  1. 05.06.2014

    […] премина срещата преди 2 години можете да видите тук.     Още по […]