Корпоративно доброволчество в Сандански / Corporate Volunteerism in Sandanski

See below for English.

На 18 май 2013 Фирма ППД България в партньорство с екипа на Национален алианс за работа с доброволци, осъществи „Ден на доброволчеството”. Инициативата се проведе на територията на Община Сандански, с пълната подкрепа на местната власт.

В инициативата се включиха над  100 служители на фирма ППД, които положиха над 6 часа доброволен труд. Дейностите включваха:

–           почистване на летен театър в гр. Сандански,

–          засаждане на дръвчета в парка

–          боядисване на пейки и облагородяване на района около мостчето  на р. Бистрица.

–          боядисване на фасадата на централната сграда в Дом за деца с умствена изостаналост с. Петрово

Доброволците на ППД и екипа на НАРД получиха благодарствено писмо от ръководството на Дома в Петрово и лично приветствие от Кмета на Сандански г-н Тотев.

 

Успешното партньорство между фирма ППД и НАРД се осъществява за втори път. В първата ни съвместна кампания, служителите на фирмата положиха доброволен труд на територията на Пловдив, в 4 институции в града.

 

 

 

 

 

 

 

 

On May 18, 2013, PPD Bulgaria, in partnership with National Alliance for Volunteer Action, celebrated a day of volunteerism.  The initiative took place in the territory of the Sandanski Municipality with complete support from local authorities.

Over 100 employees of the firm participated in the initiative, which required over six hours of voluntary work.

Activities included:

–         cleaning up the summer (outdoor) theater in the town of Sandanski

–         planting trees in the park

–         painting benches and improving the area around the Bistritsa River bridge

–         painting the façade of the main building at the Home for Children with Intellectual Disabilities in the village of Petrovo

PPD Volunteers, along with the NAVA team, received a thank-you letter from the management of the institution in Petrovo, as well as a personal welcome from the Mayor of Sandanski – Mr. Totev.

This is the second successful partnership between PPD and NAVA.  In the first cooperative campaign, employees of the firm volunteered at four institutions around the town of Plovdiv.

 

 

Прочетете още...