Библиотекари за едно лято! / Librarians for a Summer!

See below for English.

От началото на месец юли десетки млади хора от  Центъра за работа с доброволци в Пловдив се включиха като доброволци – библиотекари в библиотеката към Читалище „Шалом Алейхем“.

Основните задължения на доброволците, които полагат всекидневен три часов труд, е грижата за книгите и потребителите – записване и отписване на книги, консултиране за нови заглавия, картографиране и др.

Читалище „Шалом Алейхем“ е част от мрежата на проекта „Глоб@лни библиотеки – България“.

В библиотеката на читалището има над 18 000 книги, които за цялото лято на 2013 са поверени в ръцете на отговорните доброволци в Пловдив.

 

From the beginning of the month of July, dozens of young people from the Center for Volunteer Action in Plovdiv participated as volunteer-librarians in the library of the Shalom Aleikhem Cultural Center.

The main duties of the volunteers, who put in three hours of work on a daily basis, are to care for the books and the patrons, manage book records and check-outs, provide advice for new titles, participate in mapping, and more.

The Shalom Aleikhem Cultural Center is part of the Glob@l Libraries – Bulgaria project.

The library of the cultural center has over 18,000 books, which – for the entire summer – have been entrusted into the hands of responsible Plovdiv volunteers.

Прочетете още...