Проект „Академия за млади лидери – медиатори в училище“

Национален алианс за работа с доброволци спечели проект за създаване на академия за лидери„ Дар за моето училище” – млади лидери с идея за промяна“. Той се финансира от НЦЕМПИ по Национална програма за младежка 2013 и е на стойност 22 324 лева. В него ще вземат участие близо 150 ученици от 15 до 18 години /8-11 клас/ от 6 целеви училища от Южен Централен район – ПГ по Електротехника и електроника – Пловдив, ПГ по хранителна техника и технологии – Пловдив, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Асеновград, ГПЧЕ „Проф.д-р Асен Златаров”- Хасково, ПМГ „Иван Вазов” и Общински детски комплекс – Кърджали. Продължителността на проекта е шест месеца.

Основните цели на проекта са:

Мотивиране и оказване на подкрепа на млади лидери – ученици да реализират активности с цел решаване на проблеми, създаване на позитивна  устойчива промяна в училищната общност и  гарантиране на активно младежко участие.

При реализирането на проект „Дар за моето училище – млади лидери с идея за промяна“ учениците ще бъдат обучени в практически умения за планиране и реализиране на инициативи и разписване на проекти. Ще бъдат структурирани местни училищни екипи от формални и неформални лидери, които ще бъдат обучени да идентифицират типични училищни проблеми, да планират и осъществяват свои инициативи и проекти, водещи до подобряване на училищната среда и решаване на конкретните проблеми. Учениците ще се научат още да се фокусират върху силните си страни и ще добият увереност – „аз мога”, ще се подобрят комуникативните и социалните им умения, да работят в екип и да правят конструктивен диалог.

В рамките на шестте месеца всеки училищен екип /младежи и ръководител учител/ ще премине двудневно, изнесено обучение по темите: Лидерски и екипни взаимодействия. Откриване на проблем и начините му на преодоляване. Специфика на организирането на общности и осъществяването на кампании и инициативи.

Ще бъдат реализирани младежките идеи за промяна и за подобрявяне на училищната среда и климат в отделните целеви училища. Това е и най-директната полза, тъй като проблемите засягат цялата училищна общност и тяхното преодоляване ще намали негативизма в нея.

В рамките на проекта е предвидено и поддържащо обучение, с помощ и съдействие при реализиране на проектите.

Проектът „Дар за моето училище – млади лидери с идея за промяна“ ще приключи с еднодневен форум, с участието на не по-малко от 80 човека – представители на целевите училища, бъдещи ползватели на идеята, медии и др. На форума ще бъдат връчени награди за най-креативен „Дар за моето училище“ и ще бъдат презентирани всички осъществени от младежите идеи.

Това не е първата инициатива на НАРД от този род. В периода август-октомври 2012 година НАРД реализира проект „Лятна академия за млади лидери-медиатори в училище”. Вследствие на работата по отделните дейности екипът на Фондацията, съвместно с представителите на училищата, успяха да идентифицират потребност у учениците да бъдат въвлечени по-активно в решенията, касаещи училищния живот и да имат реални възможности да участват в промяната на средата.

 

Прочетете още...