НАРД с нов проект за социално предприемачество за близо 100 хил. евро

Националният алианс за работа с доброволци спечели нов проект за обмен на практики в областта на социалното предприемачество. Той е на стойност близо 100 хил. евро и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът „Социалното предприемачество – портал за иновации“ е с продължителност 18 месеца, а партньор на НАРД по него е „Дружество за подпомагане на българските домове за деца“- Берлин. Немската организация поддържа дългогодишни приятелски отношения с България и в частност с Пловдив и региона, където за 20 години работа и помощта на много дарители от Германия в различни социални проекти са инвестирани над 1,5 милиона евро.

Целта на новия проект е да изследва и развие иновативен модел на социално предприятие, който да даде шанс на деца и възрастни в неравностойно положение да се реализират на пазара на труда. Един от фокусите на работа е подобряване дейността на учебно-производствената кухня на Комплекса за социални услуги „Св. Георги“ в Пловдив. Самата кухня е предоставена от немското дружество и е на стойност 200 хиляди лева.

Целевата група по проекта са 150 специалисти от неправителствения сектор, общини, социални предприятия, общностни центрове, образователни и обучителни организации и институции. Ще бъде изготвен анализ на броя и видовете социални предприятия на територията на България и Германия. Предвидени са три работни посещения на експерти в Германия – в Берлин, Кьолн и Мюнхен. Там партньорите от немска страна ще покажат различни модели на социални предприятия. Целта е да се осъществи двустранен обмен и да се повиши капацитета на специалистите от българска страна. След всяко посещение в Германия ще се осъществява и среща на експертно ниво у нас – съответно във Варна, София и Пловдив. Градовете са избрани неслучайно, тъй като по предварителни данни в тях и около тях са концентрирани най-голям брой социални предприятия.

В рамките на проекта ще бъде създаден и наръчник „Как да създадем и управляваме ефективно социално предприятие в България“. За финал е предвиден дискусионен форум в София, на който ще се обобщят резултатите от 18-месечната работа. Ще има възможност за обмяна на опит на място между експерти и специалисти, ще се обсъди и държавната политика в тази сфера. Ще се очертаят идеи за осъществяване на застъпничество за приемане на нормативни изисквания и регламент за изграждане и функциониране на социалните предприятия.

 

Прочетете още...

1 Response

  1. 26.09.2014

    […] Представители на най-голямата медия в германския град Дортмунд Ruhr Nachrichten са на посещение в Пловдив по покана на Национален алианс за работа с доброволци. Главният редактор Wolfram Kiwit е член на Управителния съвет на Ротари Клуб в Дортмунд и осигури оборудването за един от най-новите проекти на НАРД – шивашко предприятие за лица от маргинализирани и малцинствени групи, което се очаква да стартира до няколко месеца. Г-н Kiwit бе придружен от журналист от медията – Peter Banderman, както и от Мирко Шваниц, с когото НАРД работи от години по различни проекти. […]