Доброволци на НАРД „атакуват“ младежки обучения в цялата страна

Талантливите младежи от Национален алианс за работа с доброволци Ани Делирадева, Русен Стоев и Диана Динчева бяха избрани да участват в обучения в различни точки на страната.

Ани и Русен са включени в Есенния лагер на Национална мрежа за децата, чийто член е НАРД. Той е част от годишната рамка на НМД в областта на детското участие, която се прилага от тази година. Целта на тази рамка е да изгради общност от млади хора и доброволци под името „Мегафон“, със своя идентичност, цели, начини на работа и позициониране в рамките на Мрежата. Есенният лагер ще е мястото и времето, където се включват „новите“ членове на „Мегафон“ – фокусът е върху разбиране на собственото участие,и на средата, от която идват участниците (общност, училище, организация, община и пр.), както и тяхната роля в нея.

Диана пък ни представи достойно в две обучения, организирани от Националния младежки форум. Младежка академия 2013 се прави за втора поредна година и е насочена към създаване на капацитет сред младежките организации в България и осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот. Освен това Академията цели и приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти, чрез активно обучение на младежки лидери, обучители и работници.

Браво на НАРД-четата! Очаквайте още поводи за гордост!

Прочетете още...