Центърът ни в Хасково обучи своите доброволци

Центърът за работа с доброволци в  ОУ „ Св.св. Кирил и Методий” гр. Хасково, част от мрежата на НАРД  проведе обучение в доброволчество. В рамките на два дни доброволците бяха запознати с целите и идеите на доброволчеството. Бяха обяснени и правата и отговорностите, които имат доброволците. Посредством различни интерактивни методи младите хора бяха обучени за работа в екип и в местната общност.

Вторият модул бе посветен на  планирането на нови инициативи и кампании. Бяха предложени идеи за бъдещата  работа на центъра  за тази и следващата година.

 

Прочетете още...