Хасковски лидери помагат за адаптацията на „зайците“ в училище

Състезание „Търсене на съкровище“ организираха младите лидери от ГПЧЕ „Проф.д-р Асен Златаров“ в Хасково. Инициативата е по проекта на НАРД „Дар за моето училище – млади лидери с идея за промяна“, а целта е подпомагане на по-бързата адаптация на осмокласниците в училищната среда, тъй като гимназията е ново училище за тях, както и по-доброто опознаване и общуването между всички ученици. В “Търсене на съкровище” участват над 200 ученици от 8 и 10 класове, а самата игра се проведе в часа на класа, като всеки клас бе излъчил отбор от трима състезатели, а на всеки обект-база състезателите бяха посрещани от училищен служител или по-голям ученик, който да дава информация за обекта и насоки за откриване на следващия обект. Победителите, а и всички участници получиха награди на официално събитие, организирано от новосъздадения училищен Информационен център /също създаден по проекта – виж по-долу/

Инициативата цели още да подобри комуникацията на младите хора с училищния психолог, библиотекар, учители и ръководство и да насърчи инициативността и творческата изява на учениците. Не на последно място, разбира се, подобно атрактивно състезание ще активизира и обогати училищния живот и традиции и ще изгради съзнание за принадлежност у възпитаниците на гимназията. Учениците популяризираха дейностите чрез специално създадена фейсбук страница, както и в дописки в училищния вестник “Златаров”.

Първата инициатива на младите лидери бе създаването на Информационен център в училището, който да служи на учениците като пътеводител за различни дейности, проекти, конкурси и като цяло възможности за тяхната изява. Той се управлява от самите възпитаници на гимназията и цели да координира различните източници на информация, като осигурява прозрачност и достъпност на всички желаещи да получат разяснения по интересуващи ги теми.

Амбицията на младите лидери е да направят инициативите устойчиви и да създадат една приятелска атмосфера в училище. На проведеното начално обучение те посочиха като основни проблеми като разделението на групи, липсата на инициативност и принадлежност към училищната общност, както и малко възможности за изява на младите хора.

Снимки от двете инициативи можете да видите тук.

Финансирането по проекта е на НЦЕМПИ по Национална програма за младежта., а повече за него можете да прочетете тук.

Местните медии по темата.

 

 

Прочетете още...