Семейството на НАРД се увеличи с 8 нови партньори

Осем нови партньорски организации се присъединиха към семейството на Национален алианс за работа с доброволци от началото на 2014 година. Това са СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания“- Казанлък, СОУ „Христо Ботев” – Кубрат, Център за обществена подкрепа – Чирпан, Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава – Кърджали, ОУ ”Васил Левски” – Кърджали, ОУ „Васил Левски”- с. Дрангово, община Кирково, СНЦ „Център на НПО в Разград” – Разград и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив.

Така Центровете за работа с доброволци към НАРД станаха общо 47.

Пожелаваме си успешно сътрудничество, стотици реализирани проекти, кампании и инициативи и подобряване на условията за живот и работа в техните общности, и не на последно място, хиляди усмихнати, борбени и позитивно настроени доброволци!

Прочетете още...