Успешни модели на социално предприемачество показа НАРД на форум в Пловдив

На 11 март 2014 година Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци” /НАРД/ проведе тематична дискусионна среща за представяне на модели на социални предприятия за деца и възрастни в неравностойно положение. На нея присъстваха над 40 представители на заинтересовани страни – ресорният зам.-кмет в Община Пловдив Георги Титюков, директорът на Дирекция „Социална политика” Веселина Ботева, регионалният координатор на Агенцията за хора с увреждания, представител на Дирекция „Социално подпомагане“, представители на сдружения, неправителствени организации и институции, предоставящи социални услуги от града и региона.

Участниците в срещата изразиха категорично нуждата от диалог и най-вече спешната необходимост от промяна в нормативната уредба в България. Бяха формулирани очаквания за активни промени от страна на държавата, която да осигури благоприятна среда за създаване и функциониране на социално  предприемачество. В тази връзка всички присъстващи заявиха готовност за активно участие и работа по създаване на иновативни модели на социални предприятия, които да интегрират хора с увреждания на пазара на труда, към момента невъзможно поради сериозни  нормативни препятствия.

В практическата част от дискусионната среща бяха споделени и дискутирани добри практики и иновативни подходи от Германия в развиването и предоставянето на услуги за социално и професионално включване на деца и възрастни в неравностойно положение.  Германия има много добре развита мрежа от социални предприятия, както и добра практика, което я прави подходящ партньор, от който да се заимстват успешни работещи модели.

По време на дискусията представителите на НАРД представиха наблюденията  си при първото от трите си планирани посещения в Германия. По време на тази опознавателна визита те са наблюдавали успешни практики в немския опит в разработването на социални предприятия. На базата на тези примери на срещата се обсъдиха реалните възможности за пренасяне на опит в областта на социалното предприемачество с фокус върху работата с хора в неравностойно положение.

До края на 2014 г. НАРД планират още две посещения в Германия, които ще са с фокус върху други групи в неравностойно положение. Добрите практики в съответния сектор ще бъдат разисквани в последващи дискусионни срещи. За финал на проекта е предвиден мащабен дискусионен форум в София, на който ще се обобщят резултатите от 18-месечната работа и ще се отправят директни послания за законодателни промени.

По време на срещата НАРД анонсира предстоящото стартиране на учебно-производствена кухня в Пловдив, която ще даде работа на младежи с увреждания, преминали предварителни курсове.

Срещата се осъществява по проект ”Социалното предприемачество – портал за иновации”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд, реализиран от Фондация „Национален Алианс за работа с доброволоци” в партньорство с „Дружество за подпомагане на българските домове”, Берлин.

 

 

 

Прочетете още...