Обучение за изграждане на доверие преминаха специалисти по проект на НАРД

Трето обучение на специалисти за работа с деца в институции се проведе преди дни в Пловдив по проект на НАРД „Усвояване и прилагане на терапевтично-педагогически метод KASZPEM за подкрепа на млади хора в риск в България“. Експертите са общо 12 на брой – социални работници от центрове от семеен тип в Пловдив и областта, както и представители на НАРД.

 

 

 

 

 

 

 

Фокусът на първите три обучения бе да се опознае групата и методиката чрез преживяване, да се изгради доверие между членовете на екипа, и оттам между тях и децата, което да се предаде в отношенията между самите деца. Освен това целта е експертите да се научат да извличат вътрешни емоции и представи за институциите, в които работят, и да вербализират собствените си преживявания.

Характерно за обучителния метод е, че обучаемите първи минават през него, за да могат след това да го предадат качествено на децата.

Предстоят още 7 ежемесечни обучения, заложени по проект.

Методът KASZPEM е изключително успешен в Унгария и се ползва от над 400 институции в Унгария и Румъния. Той е насочен към деца над 12 години /най-добре се прилага във възрастта 16-24 години/, като е обърнат към чувствата на децата и им помага да преодолеят травмата от изоставянето в институция.

 

Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността на финансирането – малко над 46 хил. евро, предоставени от немската фондация „Реновабис“. В дейностите са заложени обучения на специалисти по метода,прилагането му в институциите от семеен тип от Пловдив и областта, както и застъпническа кампания за налагане на KASZPEM-методологията като единна в цялата страна.

Още по темата – тук.

Прочетете още...

1 Response