Българо-немски дискусионен форум за социално предприемачество организира НАРД

При изключителен интерес премина организираният от Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ Българо-немски дискусионен форум във вторник, 27 януари, 2015 г. в х-л „Света София“ в столицата. Той представлява финалната фаза на проекта Социалното  предприемачество  –  портал  за  иновации,  на  НАРД в партньорство с „Дружество за подпомагане на българските домове”, Берлин. Над 90 души от различни институции и организации в София и страната взеха участие във форума и обмениха ценни идеи и практики, свързани със социалното предприемачество. Сред тях бяха зам.министъра на младежта и спорта Калин Каменов, Веселина Ботева – директор дирекция „Социална политика“, кметове на райони в София, представители на неправителствения сектор в лицето на мощни международни организации като УНИЦЕФ, и др.

Целта  на  събитието бе  обсъждането  на  процесите  за  приемане  на  нормативни изисквания и регламент за изграждане и функциониране на социалните предприятия в България, начините за информиране на заинтересованите страни за възможностите на социалното  предприемачество  и  обобщаване  на  основните  проблеми  при  социалната  и професионална интеграция на хора в неравностойно положение в страната.

Ренета Венева от НАРД обясни същността на социалното предприятие, основаваща се върху обществената му значимост. Извършваната стопанска дейност има изразен траен социален ефект, тъй като има за цел да подобри жизненото  равнище на лицата, попадащи в уязвими групи. Отличителната  черта на социалното предприятие  е реинвестиране  на всички  приходи  в социално значими  каузи  и цели, обясниха от НАРД.

Специални гости на пресконференцията  бяха Юта Швенгсбир и Мирко Шваниц, носител на наградата  Кудоглу  за дарителство  през 2012г., които  коментираха  ползите  от социалното предприемачество. Те дискутираха  полезни европейски  практики,  имащи за цел защитена, подкрепена  и интегрирана  трудова заетост.  Сред изложените  примери бе и предстоящото откриване  на шивашко ателие в Пловдив за обучение и работа на млади жени  от уязвими социални групи.

Мирко  Шваниц от „Дружество  за подпомагане на българските  домове-Берлин” изтъкна,  че целта на неговата организация  е да подпомага уязвимите младежи, напускащи социалните домове, като  им даде възможност  за интеграция  в обществения живот  в България. Той се похвали със създаването на действащата и до днес шивалня в дома за деца в Панагюрище. В нея младежите произвеждат,  но не продават своите изделия, подчерта той. Организацията опитала  да  създаде  социално  предприятие  и  в  дома в  Брацигово,  фокусиращо  се върху готварството,  но  начинанието  се  провалило  заради  нормативни  неуредици.

Веселина Ботева изтъкна като основна пречка пред социалните предприятия  липсата на пари и сграден фонд, както  и кадровото обезпечаване за реализацията на даден проект.

Събитието бе организирана по проект  „Социалното предприемачество – портал за иновации” – BG051PO001-7.0.07-0056-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд.

Снимки от събитието можете да видите тук.

Как ни отразиха медиите: Нюз.бг, Оffnews, блогът на Калин Каменов.

Прочетете още...