Международната Награда набира менторски центрове

Международната награда на херцога на Единбург (НАГРАДАТА) официално стартира кампания по набиране на менторски центрове в страната.

Участниците в програмата за личностно развитие понякога срещат трудности в намирането на ментори за своите направления. НАГРАДАТА реши да подпомогне този процес и нейният екип създаде специален сайт, в който от една страна различни хора и организации могат да се запишат и да бъдат Ментори на участниците в Наградата и от друга самите младежи да намират в него така нужните им Ментори.

Менторските центрове/Ментора става част от международното семейство на Наградата, което е една огромна общност, която има една единствена цел – да помага на младежите да сбъдват мечтите си.

Повече за тези центрове може да научите на самия сайт:  http://mentor.intaward-bg.org/

Прочетете още...