НАРД е част от мрежата на Евродеск

През месец септември НАРД и централния офис в Пловдив се присъедини към Евродеск мрежата. Основната цел на Евродеск е да подобри обществения достъп до младежка информация като предоставя информация за програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора.

Целта на Евродеск е напълно безплатно да разпространява европейска информация и консултации до широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации.

До момента Евродеск обхваща 33 страни-партньори от цяла Европа и повече от 900 локални Евродеск точки. Те са свързани и работят помежду си предимно онлайн и по телефон и обменят информация по широк кръг теми и въпроси, отправени към тях от младите хора.
България е национален партньор на Евродеск мрежата от 2002 година. Националният координатор на Евродеск мрежата в България е „Център за развитие на човешките ресурси“. Националната Евродеск мрежа обхваща 16 точки в цялата страна. Всяка организация, получила статут на Евродеск точка, има ангажимент всеки ден да е готова да отговори на запитванията ти, свързани с информацията, която е достъпна чрез Евродеск мрежата, и която те касае. В съвременния свят на технологии това е най-бързата крачка към успех.

Мрежата Евродеск функционира благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез програмата „Еразъм+”, управлявана на централизирано ниво от Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия.

 

 

Прочетете още...