Представяне на Модела „SAFE”

През месец март 2016 г. НАРД проведе поредица от срещи, обучения и семинари, за да презентира работата си по Модела „SAFE”. Проектът е финансиран от Фондация „Лале” и Фондация ОАК.

Моделът по, които НАРД работи две години подпомага предотвратяване на изоставянето на деца в ромска общност, чрез превенция на ранно майчинство /ранно родителство и подкрепа за позитивно родителство . Осъществяването на тази цел се реализира и с помощта на доброволци – ромски семейства, които работят на „място” при непълнолетните бременни , майки и бащи. НАРД реализира този модел в Пловдив и Хасково.

На срещите организирани от НАРД присъстваха социални работници, психолози и служители от Центровете за работа с доброволци на НАРД. Също така на срещите присъстваха служители от Центровете за обществена подкрепа в Пловдив, Хасково, Раковски, Кричим, Съединение, Садово и Хисар.

13022254_10201596331428333_498874707_n

Прочетете още...