Певицата Роксана в подкрепа на каузата „Дом без насилие”

На 4 юни 2016г. в Пловдив ще се проведе музикално-информационно събитие в подкрепа на кампания срещу домашното насилие под наслов „Моят дом е без насилие”, чиято цел е да се повиши осведомеността  по проблема „домашно насилие” чрез дирекни послания и призиви срещу явлението в най-уязвимите от него общности.

Кампанията се ораганизира от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци”, а нейно лице е Роксана_4младата изпълнителка Роксана. Тя засне специална фотосесия под мотото „Счупи тишината”, която се разпространява под формата на плакати и флаери и приканва жените от цялата страна да потърсят своите права.

Събитието ще се състои в събота от 20.00 часа на футболните игрища на ул. Вратцата, кв. Изгрев.

Все още остават стряскащи данни за броя на жертвите на домашно насилие у нас –според официалната статистика, всяка четвърта българка е обект на домашно насилие. Въпреки това едва 1% от пострадалите търсят съветите на специалист или институции. А само една от всяка десета жена, търсеща закрила е от ромски произход.

Кампанията е част от проект „Дом без насилие”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, Програма BG 12, Мярка 2 – „Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи”.

Роксана_6 Роксана_5 Роксана_3

Прочетете още...