Тръст за социална алтернатива подкрепя Социалното предприятие на НАРД

Социалното предприятие – Шивашка работилница на НАРД, което за трета година ще обучава и подкрепя млади жени от уязвими социални групи, получи допълнително финансиране в посока разширяване на дейността му от Тръст за социална алтернатива (ТСА) от 1-ви ноември.

Проектът на НАРД стартира в началото на 2015 година с финансовата подкрепа на немски донори
от Дортмунд Ротари Клуб и Фондация Ленсинг със съдействието на Бигент, бизнес компанията Телус Интернешънъл и международната дарителска платформа Глобал Гивинг. Проектът цели да подкрепи жени, които са без завършено средно образование, нямат професионална квалификация и никакъв или откъслечен трудов стаж, да се интегрират трайно на пазара на труда. В шивашкото ателие се извършват обучение и подготовка на жени от ромски произход – професионално и социално-психологическо – за изграждане на трудови навици и за намиране на работа.

Обучението в социално предприятие  е задължителна стъпка за дългосрочна промяна в
общността – намаляване на безработицата, признаването на образованието като ценност и засилен интерес на жените от ромски произход да учат, работят и се развиват като пълноценни членове на обществото. Акцентът е в качеството на учебната програма, която да се облегне на силни страни и специфика на жените от ромски произход, и която да осигури плавен преход към трудова интеграция.

ТСА за проекта: тук

 

Прочетете още...