МИКЦ Пловдив отваря врати през януари

Младежки информационно- консултантски център Пловдив предоставя безплатни информационни, консултантски и обучителни услуги за млади хора на възраст 15-29 години на територията на град Пловдив и област Пловдив, с цел повишаване на мотивацията им за успешно професионално и социално включване в обществения живот , в съответствие с техните заявени проблеми и нужди.

Домакин на МИКЦ Пловдив  е Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“.

МИКЦ Пловдив е част от мрежата от центрове, финансирана от Национална програма за младежта 2016 – 2020 на Министерство на младежта и спорта. В него младежите в Пловдив ще могат да получат безплатна информация и консултация от специалисти за кариерно развитие, писане на проекти, управление на младежки инициативи, ефективно общуване, справяне с конфликтни ситуации, планиране и целеполагане, здравно образование, развиване на филантропски дейности и др.

По проекта са заложени и обучения с фокус: лична реализация, лидерство и предприемачество, доброволчество, семейно планиране и сексуално репродуктивно здраве, човешки права и междукултурна толератност, структурен диалог и др.  Всички те използват интерактивния подход и залагат на преживявания, чрез които да провокират и удовлетворят широк спектър от интереси на младежите в града.

Партньор на МИКЦ Пловдив е Община Пловдив.

Прочетете още...