Предложения за промени в Закона за младежта предвиждат уредба на „младежкото“ доброволчество

Автор: БЦНП

В началото на юли 2017 г. в Народното събрание бе входиран проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта (№ 754-01-36/05.07.2017 г.). Една от темите на предложенията е свързана с младежкото доброволчество.

Във връзка с това Български център за нестопанско право, Национален Алианс за работа с доброволци и Фондация Лале инициират общо становище до Народното събрание, с което да се обърне внимание на последиците от секторното регламентиране на доброволчеството. Становището е открито за подкрепа от страна на всяка организация, която е съгласна с изложените тези, като за целта е необходимо да изпрати писмо на електронен адрес office@navabg.com с текст „(име на организацията) подкрепя становището по повод измененията в Закона за младежта“. Имената на организациите изпратили писмо ще бъдат добавени в списъка накрая на становището.

Предприемането на секторна регламентация, както се предлага в Закона за младежта, на въпроси, които са от общо значение и не зависят от възрастта на добровлците или от конкретната дейност, която извършват, няма да постигне желания ефект – да се стимулира и насърчи доброволчеството в България. Без да има общ закон за доброволчеството, подобен подход ще постави в по-непривилигировано положение организациите, които работят с доброволци, които не са младежи (т. е. над 29 години са). Тези организации, например, няма да могат да издават „доброволчески книжки“, защото измененията предвиждат това да е възможно само за младежки организации, които извършват доброволчески дейности. Също така се създава рискът тези организации да имат по-малък шанс за публично финансиране на доброволческите си инициативи, тъй като според законопроекта „публично подпомагано доброволчество“ обхваща само доброволчески дейности на младежки организации, подкрепени с публични средства.

Подобни предложения в Закона за младежта бяха входирани в Парламента през 2013 г. Те провокираха аналогично становище от страна на група доброволчески организации. Парламентът, обаче така и не стигна до разглеждане на проекта и на подадените по него бележки, тъй като бе разпуснат. Повече от 10 години организации, които работят по темите на доброволчеството настояват за приемане на закон за доброволчеството, който да уреди по цялостен и систематичен начин общите аспекти на доброволния труд. В периода 2011 – 2016 г. бяха създадени няколко работни групи към различни министерства по разработването на проект на Закон за доброволчеството. Последната инициатива от март 2015 г. приключи с проект на закона, който бе поставен на обществено обсъждане от Министерство на младежта и спорта и който получи широка подкрепа от гражданския сектор. Същият законопроект бе подкрепен и от Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-тото Народно събрание. Законопроектът бе внесен в Народното събрание от група депутати, но отново поради разпускане на Парламента не успя да бъде разгледан.

Прочетете още...