Детска Оздравителница в Русе, Ловеч и Кюстендил

Национален алианс за работа с доброволци проведе двудневно обучение на екипи от 3 града за мултиплициране на дейността „Доброволци в детски отделения“. Обучението се проведе на 18-ти и 19-ти май в град Пловдив, а наши гости бяха екипи от Центровете за работа с доброволци от: 33191538_10216231285202705_6778894874964918272_n

– Сдружение „Център Динамика“, Русе

– Сдружение “Екомисия 21 век”, Ловеч

– Сдружение „Партньори – Кюстендил“

33120372_10216231285082702_692338059416436736_n След като се обучиха по стандартите за работа с доброволци на Фондация НАРД, както и специфичните подходи за работа с деца, екипите стартират работа по развиването на тази дейност в техните градове – Русе, Ловеч и Кюстендил.

33306815_10216231300683092_3965529994293149696_n

Заложените дейности по проекта са обучения на местни доброволци, кампании за информиране и въвличане на местните общности, кампании за даряване на играчки и материали за игра, кампании за облагородяване на детски кътове в болничните отделения.

33111427_10216231336003975_4439936778840834048_n

Обучението е част от плнираните дейности по проект „Детска Оздравителница – младежи доброволци посещават деца в лечебни заведения”, изпълняван от Фондация Национален алианс за работа с доброволци, финансиран от Виваком Регионален грант 2018г.

grant-logo

Прочетете още...