S.O.V.A. – моделът, който ангажира родителите

От началото на месец септември 2018 година, фондация НАРД стартира проект S.O.V.A, насочен към 46906584_119338735671872_737218354535727104_nродителите на деца от етнически малцинства и финансиран от Intarnational Woman’s Club of Sofia.

47069826_1846598588783703_1457471429338464256_nМоделът на работа разчита на принципа на взаимопомощта и социалното сътрудничество – избрана и обучена група от ромски и турски родители-доброволци,  подкрепят семейства от общността да осигурят образование на своите деца.

Над 25 родители, подбрани с помощта на педагозите и експерти от ОУ „Панайот Волов“ в Пловдив, преминаха през обучения и обучителни сесии, на които:

  • придобиха знания и практически умения, приложими в домашна 46501209_516620528814085_4766912359912439808_nсреда, за подобряване на образователния и социален статус на децата
  • преживяха с децата си режимните моменти в училище
  • запознаха се с различни модели и подходи за работа с деца

След обученията, родителите – доброволци стартираха домашни посещения, на които разговарят със семействата с деца в предучилищна и училищна възраст по темите: организация на 46885812_2145726209020817_8393784887290626048_nучебния кът вкъщи, подготовка на домашните работи, усъвършенстване на езиковите умения, организация на учебния процес – пособия, дисциплина, отсъствия и др.

Прочетете още...