5 декември – Международен ден на доброволчествот. Нека признаем приноса на училищното доброволчество

Училищното доброволчество формира лидери и посява зрънцето на добротворчеството в сърцата и душите на младите хора. Дайте гласност на добрите практики край вас- дайте на вдъхновението крила!

Знаем, че доброволците променят света и живота на хората. Знаем, че доброволците реагират първи при трудности и кризи, като предлагат най-навременните и адекватни форми на подкрепа и решения. Но знаем, че има и едни доброволци, които неуморно се трудят за по- добра училищна среда и променят тихо общността около себе си. ДНЕС искаме да признаем именно техния принос и дейност.

Национален Алианс за работа с доброволци вече повече от 20 години работи с мисия и кауза, за да утвърди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството. За пореден път и училищата имат възможност да станат част от мрежата на НАРД и получат подкрепа, обучение и възможност за популяризиране на техните доброволчески усилия.

Национален Алианс за работа с доброволци стартира своята кампания „Училище в действие“ , където в нашия сайт и в страницата ни във фейсбук всеки месец ще ви срещаме с добрите практики за доброволчество в българското училище.
От 5 декември 2023г – Международния ден на доброволчеството до 15 януари 2024, можете да ни изпращате вашите истории или историите на вашите ученици или деца, които с добра мисъл променят училището към по- добро. Изпращайте историите, придружени със снимки на rveneva@navabg.com

Доброволчеството играе ключова роля в обогатяването на обществото. Предоставяйки своето време и умения без заплащане, доброволците допринасят за решаването на социални проблеми и подпомагат нуждаещите се. Тази безкористна ангажираност не само създава по-силна социална общност, но и допринася за личното развитие и удовлетворение на човек.

Доброволчеството предоставя възможност за изграждане на междуличностни връзки и създаване на трайни приятелства. Личната свързаност, която се развива между доброволците, създава по-силна подкрепа и солидарност в обществото. Това не само укрепва социалната тъкан, но и помага в борбата със социалната изолация и усамотението.

Значението на доброволчеството също се отразява в по-голямата ефективност на социалните програми и инициативи. Доброволците предоставят ценен ресурс – своето време и енергия, което помага за разширяване на обхвата и възможностите за обслужване на обществото. Техният принос стимулира иновациите и подобрява качеството на социалните услуги.

Училищното доброволчество играе ключова роля в развитието на учениците и обогатява образователния процес. Предоставяйки възможности за доброволческа дейност в рамките на училищната среда, това преживяване не само подобрява общностната атмосфера, но и придава редица ползи за децата и младежките,  както и за  образователната система.

Първо, училищното доброволчество развива чувството за отговорност и гражданска ангажираност у учениците. Като участват в доброволчески инициативи, те усещат, че са част от по-голямата общност и могат да допринесат за нея. Това формира положителни ценности и етични принципи, които се носят през целия живот.

Освен това, училищното доброволчество подпомага развитието на социални умения и подобрява общуването и работата в екип, както при учениците, така и при учителите.. Учениците учат да работят в екип, да комуникират ефективно и да се адаптират към разнообразие от хора и идеи. Този опит не само ги подготвя за бъдещата работна среда, но и укрепва техните междуличностни връзки.

В контекста на образованието, училищното доброволчество предоставя практически уроци, които допълват учебната програма. Учениците придобиват реален опит и умения, които не могат да се научат само в класната стая. Това ги подготвя за бъдещи предизвикателства и развива тяхната критично мислене и творчески потенциал.

Също така, училищното доброволчество помага на учениците да развият лидерските си способности. Предоставяйки възможности за поемане на инициатива и ръководство, те усъвършенстват своите умения за организация и управление на проекти. Тези умения са от съществено значение във възрастта на готовност за влизане на пазара на труда.

Призовававаме всички училища да споделят своите добри практики в областта на училищното доброволчество. Всеки опит, независимо колко малък може да е, играе голяма роля в обогатяването на образователния процес и формирането на ангажирани граждани.

Едно от ключовите предизвикателства е да се признае и стимулира училищното доброволчество, което често остава невидимо, но има съществен принос за общността. Поощряваме училищата да споделят тези невидими истории, където ученици, учители и персонал тихо, но с огромно желание се включват в дейности, които подпомагат образователната среда и общността като цяло.

Даването на гласност на училищното доброволчество не само ще вдъхнови други да следват примера, но и ще подчертае значението на този вид ангажимент. Разкривайки тези истории, училищата могат да обогатят своята образователна програма и да вдъхновят учениците да станат активни участници в обществото.

Нека споделяме и показваме, че доброволчеството не винаги се измерва в публични признания, но че всяко добро дело има своята стойност и значимост. Популяризирането на тези истории ще създаде по-силно чувство за общност и взаимопомощ между училищата, като по този начин ще създаде по-добра образователна среда за всички.

Очакваме вашите истории с нетърпение!

Благодарим ви,  че носите доброволчество в себе си.

Прочетете още...