Предлагаме/We Offer

07

Управленска подкрепа/Management Support

See below for English Цели развиване на система за контрол, оценка и ефективен мениджмънт. • Обучение за проектен мениджмънт • Организационно развитие и управление на екип • Управленски и презентационни умения • Системи за...

08

Ранна интервенция при деца в риск от увреждане и изоставяне/Early Intervention for Children at Risk of Harm and Abandonment

See below for English Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози за методите и принципите на социалната работа с деца и семейства в риск • оценка на състоянието...

01

Обучения за оказване на професионална помощ и подкрепа на деца от рискови групи и техните родители/Training to Provide Professional Assistance and Support to Children at Risk and Their Parents

See below for English Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози за методите и принципите на социалната работа с деца и семейства в риск • Организиране на семейна...

154615_176940178992506_176714435681747_535094_6203478_n

Консултантски услуги/Psychosocial Services in the Community

See below for English • Изграждане и супервизия на Центрове за доброволци. • Изграждане и супервизия на Центрове за обществена подкрепа. • Консултиране и подкрепа за осъществяване на обществени дискусии по ключови проблеми на...

footer-baby

Социално-психологически услуги в общността / Psychosocial Services in the Community

See below for English • консултиране и подкрепа на деца в институции от затворен тип • консултиране и подкрепа на деца от масови училища • консултиране и подкрепа на деца с дефицити в общуването...

2340

НАРД Форум Център / NAVA Forum Center

See below for English Какво представлява швейцарската програма „Форум”? Повече от 50 общини в България  участват в Програма „Обществен Форум“ на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) Тя се осъществява от 2000 г....