НАРД

Управленска подкрепа/Management Support

See below for English Цели развиване на система за контрол, оценка и ефективен мениджмънт. • Обучение за проектен мениджмънт • Организационно развитие и управление на екип • Управленски и презентационни умения • Системи за...

Ранна интервенция при деца в риск от увреждане и изоставяне/Early Intervention for Children at Risk of Harm and Abandonment

See below for English Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози за методите и принципите на социалната работа с деца и семейства в риск • оценка на състоянието...

Обучения за оказване на професионална помощ и подкрепа на деца от рискови групи и техните родители/Training to Provide Professional Assistance and Support to Children at Risk and Their Parents

See below for English Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози за методите и принципите на социалната работа с деца и семейства в риск • Организиране на семейна...

ВАЖНО! Стартира национална кампания „Любов към хората в беда”

Национален алианс за работа с доброволци стартира Кампания „Любов към хората в беда”. Целта на кампанията е подпомагане на пострадалите от бедствията в районите Хасково и Харманли, чрез събиране и даряване на стоки и...

Консултантски услуги/Psychosocial Services in the Community

See below for English • Изграждане и супервизия на Центрове за доброволци. • Изграждане и супервизия на Центрове за обществена подкрепа. • Консултиране и подкрепа за осъществяване на обществени дискусии по ключови проблеми на...

Социално-психологически услуги в общността / Psychosocial Services in the Community

See below for English • консултиране и подкрепа на деца в институции от затворен тип • консултиране и подкрепа на деца от масови училища • консултиране и подкрепа на деца с дефицити в общуването...