НАРД

НАРД Форум Център / NAVA Forum Center

See below for English Какво представлява швейцарската програма „Форум”? Повече от 50 общини в България  участват в Програма „Обществен Форум“ на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) Тя се осъществява от 2000 г....

Национален обучителен център/National Training Center (NTC)

See below for English Какво предлага НОЦ на НАРД: В основната на философията на НОЦ е залегнала обучителната концепция, която включва тренинги и консултации и е основана на  принципите на: Баланс между обучения, консултантска...

Детски лагери/Camps for Children

See below for English Ние предлагаме едно весело и незабравимо изживяване, изпълнено с  различни  приключения, интерактивни, логически и ролеви игри, туристически походи,спортни занимания със състезателен характер и честна игра без насилие, в която се...

Обучителни услуги / Training Services

• Обучение за иницииране и управление на проекти • Обучение за модератори на Обществени форуми • Обучение за създаване и управление на Центрове за работа с доброволци • Организиране на активности, реализирани от доброволци...

Младежки информационно –консултантски център

От месец януари 2008г. към   Националният алианс за работа с доброволци функционира Младежки информационно-консултантски център /МИКЦ/финансиран от Държавната агенция за младежта и спорта. Услугите, които предоставя  центъра  се реализират чрез групови и индивидуални сесии...