Въвеждащо обучение на екип

Приключи въвеждащото обучение на екипите на Центровете за обществена подкрепа в общините Хисар, Кричим и Съединение.
Обучението е част от проект:  “Предоставяне на социални услуги в Общините Хисар, Кричим и Съединение” финансиран от програма ФАР, реализиран от Националния алианс за доброволци.

Обучението стартира на 09.06.2008г, с притеснения от страна на екипите на трите Центъра за обществена подкрепа: “ Момичетата се чувстваха неуверени и очакваха да получат подкрепа и компетенции за бъдещата си работа”, споделя г-жа Ренета Венева – Изпълнителен директор на фондация НАРД и ръководител на проекта.

В обучителните модули взеха участие специалисти от различни области и сфери на социалните дейности. Участниците споделиха мнения,  препоръки и добри практики за предоставяне на качествени социални услуги.
В края на обучителния период социалните работници и консултантите споделят, че са надградили старите си знания и че се чувстват по – уверени от придобития опит и че са успели да се сработят като екип.

„Новите социални работници  пристъпиха към изграждането на партньорски мрежи в трите Общини – Хисар, Кричим и Съединение. На 26 юни 2008г.   те започнаха работа на терен, стартираха промотиране на  центровете си в общността, и приеха първите  молби от  клиенти за ползване на социални услуги” споделя Екатерина Ужиканова – методист на организацията.

You may also like...