За нас

Фондация “Национален алианс за работа с доброволци”/НАРД/ е учредена в Пловдив на 29 юни 2000 година, като организация в обществена полза. Мисията на НАРД е да утвърди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.
Стратегически цели на НАРД :

  • Да популяризира доброволчеството като форма на гражданско участие и неформално учене;
  • Да партнира  на местните  власти  в реализирането  на местната  социална и  младежка политика;
  • Да съдейства за законодателно уреждане на условията и формите за полагане на доброволен труд в България
  • Да развива социални услуги  за превенция и реинтеграция за деца  и хора в риск и подкрепа на техните семейства
  • Да повишава обществената информираност и чувствителност по проблемите на изоставянето и институционализацията
  • Да развива  и подкрепя социалното предприемачество и други модели за подкрепа на хора в риск
  • Създаване и подкрепа наМрежа от  Центрове за работа с доброволци

Към септември 2017 г. НАРД обединява в мрежа 52 Центъра за работа с доброволци /ЦРД/ на територията на над 20 области в страната.

Профил на организациите,  домакинстващи Центрове за работа с доброволци, част от мрежата на НАРД: НПО-та, Болнични заведения, Центрове за обществена подкрепа, Училища, Университети, Читалища, Библиотеки, Общини, Търговски предприятия.

Фондация НАРД е член на няколко големи мрежи, обединяващи организации, работещи в сферата на детско и младежко участие и гражданска активност:

– Национална мрежа на децата /НМД България/

– Национален алианс за социална отговорност /НАСО/

– Форум Гражданско участие /ФГУ/

– Младежки форум за партньорство с местната власт, Пловдив

– Европейски доброволчески център (CEV)

– Евродеск

-CSC EU-wide network