Обучение на доброволци – 27-28-септември

На 27-28.09.2008г. в хотел „Евридика” се проведе базисно обучение за доброволци към Центрове за обществена подкрепа – Хисар, Кричим, Съединение. Обучението запозна присъстващите с правата и отговорности на доброволеца, споделиха се очакванията на организацията към тяхната работа и се представиха начините за ефективна комуникация с платения персонал.
Всеки един от Центровете в Хисар, Кричим и Съединение получава подкрепа от 15 доброволци от местната общност, ученици, професионалисти, граждани.

Прочетете още...