Приключи обучението на екипите от Центровете за обществена подкрепа в Раковски, Садово и Сопот

Започна работата с децата и семействата.

Приключи 28 дневното въвеждащото обучение на екипите на Центровете за обществена подкрепа в общините Раковски, Садово и Сопот. Обучението  е част от съвмест съвместен проект на Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” и Фондация ”За нашите деца”. „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в общините Раковски,Садово и Сопот .

„В началото на обучението преди месеци служителите в Центровете за обществена подкрепа очакваха да получат компетенции и опит в социалната работа, да се почувстват уверени при работа с деца и да бъдат подготвени за вземане на гъвкави решения.”, разказва ръководителя на Ресурсния център в гр. Пловдив Мариана Петрова. В края на обучителния период социалните работници, консултантите и социалните асистенти споделят, ченадградили старите си знания и че се чувстват по -.уверени от придобития опит и че са успяли да се сработят като екип.

„Човек обикновено се страхува от това, което не познава, а в края на нашето обучение ние вече познава същността на социалната работа. Увереността ни идва от знанията и компетентностите, които натрупахме и от съзнанието, че там някъде на улицата, в махалата, в институцията има деца, които се нуждаят от нас и ние можем да им помогнем и трябва да им помогнем! Най-големият успех за всички е, че от една група непознати станахме екип, един голям екип от три отделни екипа – Садово, Сопот и Раковски.” Това пишат в своите формуляри за обратна връзка специалистите от проекта в края на обучителната програма.

Успехите на екипите, в рамките на обучението, далеч не се изчерпват с това, разказва Мариана Петрова: „Те пристъпиха към изграждането на партньорски мрежи, започнаха своята работа на терен, промотираха центровете си в общността, подписаха своите първи договори с клиенти, много организирано и бързо, с подкрепата на Регионалния ресурсен център подадоха и първия си сигнал за дете в риск до Дирекцията за социално подпомагане”.

Прочетете още...