Проект : Ученическите Центрове за доброволци-възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище.

Проект :  Ученическите Центрове за доброволци-възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище.
Развитие на проекта в Хасково- октомври 2010- януари 2011
Домакинстваща организация- Сдружение Надежда
Партньорски училища- Финансово- стопанска гимназия «Атанас Буров» и ОУ «Св. Св. Кирил и Методий»- Хасково

В изпълнение на проекта бяха създадени 2 центъра за доброволци в двете училища.
Включиха се съответно  25доброволеца от ФСГ, 6 доброволеца от ГПЧЕ „Проф Д-р Асен Златаров” и 16 доброволци от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Екип- Нели Костова, Борис Пецов, Красимира Дамянова
Доброволно подпомагаха проекта  и педагози:
-2 учители от ФСГ- Павлин Зайков и Нели Митева,
6 учители от „Св. Св. Кирил и Методий”- Диана Недева, Бинка Райчева  /начални/; Живка Жекова /ресурсен учител/; прогимназиални-  Иванка Стоянова, Надежда Видева/пряка работа с доброволците от училището/, Мария Хаджиева;
– училищен психолог на ГПЧЕ- Катя Стоева, която беше и доброволец- обучител
От ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в проекта бяха включени 40 деца от 4 клас.

Дейности и резулати:
Подготовка- през есента на 2009 бяха набрани доброволци от ФСГ, както и опитни доброволци от ГПЧЕ. Подбрани бяха и доброволци от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- 7 клас.
Бяха включени и добровлци педагози- подкрепящи проекта. Бяха идентифицирани децата- преки бенефициенти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Проведоха се обучения на доброволците:
Януари 2010- Въвеждащо
Май 2010- надграждащо  обучение
Ноември 2010- надграждащо на малките доброволци /от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- 7 клас./

Активности:
По програма „Аз имам идея”
–    ФСГ- Разработени няколко проекта- за училищни звънци, за парка пред училището, за кът на Атанас Буров. Избран и в процес на реализиране  Проект н „Подмяна на ученически звънци с музикално усройство”
–    ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- разработени идейно 2 проекта- за училищен двор и за по-красива училищна среда. Бе избран проектът „Моето красиво училище”- обновяване и подмяна на картини и снимки по училищни табла, направа на нови училищни табла . Доброволците сами изчистиха и боядисаха старите табла. В момента се полагат нови материали на тях- асктуални снимки и др, поръчани са  нови табла, които ще бъдат периодично поддържани от децата.

•    Програма „ Аз говоря открито”, проведени 2 срещи през април и май и 3 срещи през октомври- декември на големи доброволци с малките от 4 клас на теми:
o    Нашите първоучители Светите братя- какво знаем за тях, какво още  можем/доброволците подготвиха децата и участваха в жури на състезание/,
–    „Нашата Европа”,
–     „Отношения момичета- момчета”,
–    „Да не бъдем агресивни един към друг”,
–     „Тютюнопушенето”

•    По Програма „Голям Брат/Голяма Сестра, в която се включиха всички деца от 4 клас- около 40 и около 25 доброволци се проведоха срещи, излети, спортни игри и състезания, празници, четене на книги и др.
•    Доброволците провеждаха редовни срещи и консултации с консултанта. Екипът провеждаше двоите срещи един път месечно.

Прочетете още...