Oткрит е първия по рода си в България Регионален Ресурсен център за социални услуги

На 17.05.07г. в град Пловдив Фондация”Националнен алианс за работа с доброволци” и Фондация „За нашите деца”  откриха  първия по рода си в България
Регионален Ресурсен център за социални услуги.

Събитието бе част от Работна среща под наслов: ”Заедно можем повече”, в която Неправителствените организации, Общините и Държавните институции  обсъждиха развитието на партньорства за доставка на социални услуги за деца и семейства .
В рамките на проекта предстои да  бъдат създадени три Центъра за обществена подкрепа в общините Раковски, Садово и Сопот. Те ще предоставят услуги за деца и семейства в риск – с цел превенция на изоставянето, реинтеграция, работа с деца, отпадащи от училище,  деца със специални образователни потребности, проблемно поведение и др.

На откриването присъстваха представители на  Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Областна администрация -Пловдив, Местни власти, Неправителствени организации и специалисти .

В първия ден на Ресурсния център за социални услуги – Пловдив участниците в откриването получиха повече информация за проекта,както и за програмите за социални услуги, по които предстои да се работи с децата и семействата в общините.

Специалистите в областта на закрилата на децата, които работят към местната Дирекция „Социално подпомагане” споделиха в края на срещата, че се радват, че всички страни по проекта ще работят заедно.

„Хубаво е, че услугите ще стигнат и до нашата община. До момента ние правим всичко сами и не сме сигурни, че това, което правим, е в правилна посока, а хората имат нужда от помощ!”, заяви представител на местната социална служба.

Прочетете още...