Дарете час-2008г.

НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ДАРЕТЕ ЧАС”-2008г.
Под надслов „Дари час-бъди толерантен!”

Концепция за провеждането на инициативата

Цел на инициативата: Да бъдат привлечени възможно най-голям брой доброволци от мрежата ЦРД на НАРД, техните семейства, приятели и граждани, които да дарят един час от свободното си време в името на обществеозначима кауза, в частност – провокиране на толерантност у участниците към нуждите на представители на различни социално-уязвими групи.

Кога: В дните 01-05 Декември, по повод Международния ден на доброволеца – Пети декември.

Къде: В градовете, в които НАРД има Центрове за работа с доброволци – 23 бр. центрове в България.

НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ДАРЕТЕ ЧАС”-2008г.
Под надслов „Дари час-бъди толерантен!”

Концепция за провеждането на инициативата

Цел на инициативата: Да бъдат привлечени възможно най-голям брой доброволци от мрежата ЦРД на НАРД, техните семейства, приятели и граждани, които да дарят един час от свободното си време в името на обществеозначима кауза, в частност – провокиране на толерантност у участниците към нуждите на представители на различни социално-уязвими групи.

Кога: В дните 01-05 Декември, по повод Международния ден на доброволеца – Пети декември.

Къде: В градовете, в които НАРД има Центрове за работа с доброволци – 23 бр. центрове в България.

Какво ще се случи: Мотото на тазгодишната инициатива е „Дари час-бъди толерантен!” и е посветено на Седмицата на толерантността-01-05 декември 2008г. Планираните дейности следва да са фокусирани към отбелязването на следните дати:

 • 1 декември-Световен ден на борбата със СПИН
 • 3 декември- Международен ден на хората с увреждания
 • 5 декември- Световен ден на доброволеца.

Всеки Център за работа с доброволци към Мрежата на НАРД може да организира разнообразни дейности на регионално и местно ниво и в трите посочени дни, като спазва целта на общата инициатива и мотото на тазгодишната такава.

Как ще се случи: В предварително избран ден и час от координаторите / РЦ и МЦ на НАРД в страната/, доброволци, техните родители, приятели, съученици и граждани ще дарят от своето време за  реализирането на инициативи и дейности в полза на представители на социално -уязвими групи.
Възможни инициативи (без да са изчерпателни):
Организиране на концерти, спектакли, изложби на творби на деца, младежи или възрастни хора с увреждания и т.н.
Беседи и консултации от социални работници и специалисти относно нормативната уредба, касаеща социалното подпомагане на хората с увреждания.
Организиране на благотворителни инициативи и информационни кампании за превенция на рисково поведение и модерни начини за предпазване от СПИН.

Кой ще се включи в инициативата:

 • Доброволци от ЦРД,
 • Техните родители,
 • Техните приятели и съученици,
 • Граждани и специалисти в различни области.

Очаквани резултати:

 • Над 1200 доброволци, включили се в инициативата
 • Въвлечени членове на семействата на доброволците на ЦРД
 • Дарени над 1200 часа доброволен труд
 • Популяризиране на идеята за доброволчеството сред местните общности
 • Фокусиране на общественото внимание върху проблемите на социално-уязвимите групи
 • Подобряване на общуването и диалога между различните социални групи в обществото
 • Подобряване на самочувствието и увереността на хората с наличие на някакво увреждане-физическо, умствено и т.н.
 • Популяризиране на възможността за полагане на доброволен труд за различни обществени каузи
 • Популяризиране на дейността на новите Центрове за работа с доброволци от мрежата на НАРД.

Обобщена информация за инициативата може да свалите като файл тук.

Прочетете още...