Конкурс за Доброволческа инициатива 2011

ДОРОВОЛЧЕСТВОТО допринася 3% от брутния вътрешен продукт в ЕС и има средна възвращаемост от 5 евро за всяко вложено 1 евро! ДОРОВОЛЧЕСТВОТО мобилизира за добри дела повече от 100 милиона европейци всяка година!

ДОРОВОЛЧЕСТВОТО стимулира и развива иновативни дейности за идентифициране, огласяване и посрещане на различните нужди на обществото!

ДОРОВОЛЧЕСТВОТО насърчава солидарност между поколенията, междукултурен диалог и социално включване!

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2011 година – Европейска година на Доброволчеството.

Кой може да участва?
В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата 2011 година реализират доброволческа инициатива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България, без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността, какви и колко хора са участвали, значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците, финансова ефективност.

Жури и награди
Най-добрите инициативи ще бъдат излъчени от жури в състав Огнян Златев, член на УС на Българска Национална Телевизия; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом и други.

Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда под формата на инвестиция в развитието на доброволците.

Как може да се включите?
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формуляри за представяне на номинации се приемат до 31 октомври 2011 на info@tulipfoundation.netThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в Интернет страниците на Фондация Лале и Националния алианс за работа с доброволци. Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2011 година.

Прочетете още...